ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 การจดทะเบียนพานิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
2995
17 ม.ค. 2554
392 ประชาสัมพันธ์กรอบอัตรากำลังตำแหน่งว่าง อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
3123
06 ม.ค. 2554
393 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
2989
27 ธ.ค. 2553
394 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
3038
13 ธ.ค. 2553
395 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
3081
13 ธ.ค. 2553
396 ขอประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามผลการปฎิบัติตามภารกิจของอบต.เสาธงในรอบ 1 ปี
2980
20 พ.ย. 2553
397 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
3017
27 ก.ย. 2553
398 ประกาศและประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
3032
17 ส.ค. 2553
399 ประกาศและประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2997
11 ส.ค. 2553
400 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
3014
14 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.