ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประชาสัมพันธ์โครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์
2748
16 ส.ค. 2560
262 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
2753
14 ส.ค. 2560
263 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
2728
11 ส.ค. 2560
264 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
2715
04 ส.ค. 2560
265 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านภาษาต้อนรับประชาคมอาเซียน
2741
17 ก.ค. 2560
266 ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
2760
04 ม.ค. 2560
267 ประกาศ อบต.เสาธง เรื่องการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
2787
30 ธ.ค. 2559
268 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
2824
30 พ.ย. 2559
269 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
2767
17 พ.ย. 2559
270 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
2785
31 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.