ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2722
05 พ.ค. 2564
62 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ดาวน์โหลดเอกสาร
2750
29 เม.ย. 2564
63 รายงานการตรวจสออบการเงิน อบต.เสาธง ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2784
08 เม.ย. 2564
64 จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2752
07 เม.ย. 2564
65 การแจ้งการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
2751
02 เม.ย. 2564
66 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาธง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2717
26 มี.ค. 2564
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2729
26 มี.ค. 2564
68 ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" ดาวน์โหลดเอกสาร
2745
25 มี.ค. 2564
69 โครงการก้าวท้าใจ Season3 ดาวน์โหลดเอกสาร
2771
23 มี.ค. 2564
70 สารวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564
2692
19 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.