ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
26 เม.ย. 2561
142 จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
24 เม.ย. 2561
143 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
17 เม.ย. 2561
144 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
83
03 เม.ย. 2561
145 ประชาสัมพันธ์งานวันกตัญญูผู้สูงอายุ (รดน้ำดำหัว)ประจำปี ๒๕๖๑
53
26 มี.ค. 2561
146 ขอเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงวัย(สร้างสุขด้วยธรรม)
44
01 มี.ค. 2561
147 ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
34
01 มี.ค. 2561
148 ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
42
28 ก.พ. 2561
149 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
20 ก.พ. 2561
150 โครงการครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยฯ
45
12 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.