ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
2741
19 พ.ย. 2562
162 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2742
14 พ.ย. 2562
163 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2770
01 พ.ย. 2562
164 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
2748
01 พ.ย. 2562
165 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
2756
31 ต.ค. 2562
166 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
2782
29 ต.ค. 2562
167 การลงข้อมูลตามมาตรา 7 (1) - (3) ในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2792
17 ต.ค. 2562
168 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติให้บริการประชาชนประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
2753
04 ต.ค. 2562
169 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2787
04 ต.ค. 2562
170 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2727
04 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.