ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ขอเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงวัย(สร้างสุขด้วยธรรม)
60
01 มี.ค. 2561
162 ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
47
01 มี.ค. 2561
163 ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
58
28 ก.พ. 2561
164 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
20 ก.พ. 2561
165 โครงการครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยฯ
61
12 ก.พ. 2561
166 ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตรวจคัดกรองตา เท้า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
56
31 ม.ค. 2561
167 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
56
30 ม.ค. 2561
168 ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน
58
29 ม.ค. 2561
169 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
17 ม.ค. 2561
170 โครงการนวดตนเองกับการออกกำลังกายฤาษีดัดตน 15 ท่า
58
10 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.