ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
68
26 ม.ค. 2564
22 โรคพิษสุนัขบ้า (ทำบุญได้บาป - โปรดหยุดให้อาหารแก่สุนัขหรือแมวจรจัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
24 ม.ค. 2564
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
19 ม.ค. 2564
24 คู่มือ การขออนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 ม.ค. 2564
25 จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
05 ม.ค. 2564
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
24 ธ.ค. 2563
27 จดหมายข่าว แจ้งอัตราภาษีป้าย อัตราใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 ธ.ค. 2563
28 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
18 ธ.ค. 2563
29 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 2/2563 - 4/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
16 ธ.ค. 2563
30 จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
04 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.