ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 การประชุมพิจารณาทบทวน แก้ไขและปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
30 ต.ค. 2560
182 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
20 ก.ย. 2560
183 ขอเสนอโครงการสร้างสุขภาพดี ด้วยการปั่นจักรยาน
52
04 ก.ย. 2560
184 ขอเสนอโครงการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ด้านยาเสพติด ป้องกัน
51
04 ก.ย. 2560
185 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
21 ส.ค. 2560
186 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
96
16 ส.ค. 2560
187 ประชาสัมพันธ์โครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์
93
16 ส.ค. 2560
188 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
14 ส.ค. 2560
189 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
74
11 ส.ค. 2560
190 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
65
04 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.