ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ข้อบังคับตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2543 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
10 ม.ค. 2561
172 ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 ม.ค. 2561
173 ประกาศเรื่องขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
28 ธ.ค. 2560
174 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
25 ธ.ค. 2560
175 ประกาศ อบต.เสาธง เรื่องการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
20 ธ.ค. 2560
176 กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
08 ธ.ค. 2560
177 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
30 พ.ย. 2560
178 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 พ.ย. 2560
179 การรับลงทะเบียนผู่สูงอายุ เพื่อรับเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
138
01 พ.ย. 2560
180 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
31 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.