ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 คำขวัญรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของ อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
01 ก.ค. 2563
52 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ดาวน์โหลดเอกสาร
67
01 ก.ค. 2563
53 จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 ก.ค. 2563
54 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 มิ.ย. 2563
55 ประกาศฯ ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ลว.18 มิ.ย.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
18 มิ.ย. 2563
56 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ลว 18 มิ.ย.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
18 มิ.ย. 2563
57 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
04 มิ.ย. 2563
58 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
04 มิ.ย. 2563
59 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
04 มิ.ย. 2563
60 ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งนักการ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.