ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2726
07 ก.พ. 2562
202 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
2741
05 ก.พ. 2562
203 ประชาสัมพันธ์แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
2769
23 ม.ค. 2562
204 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2731
22 ม.ค. 2562
205 แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดีในตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2756
10 ม.ค. 2562
206 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2763
12 ธ.ค. 2561
207 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
2746
21 พ.ย. 2561
208 ประชาสัมพันธ์สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
2743
06 พ.ย. 2561
209 ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2742
25 ต.ค. 2561
210 ประกาศรายงานสรุปปลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2758
03 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.