ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
406
05 ม.ค. 2555
282 ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
04 ม.ค. 2555
283 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2554
285
04 ม.ค. 2555
284 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานด้านการคลัง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
14 พ.ย. 2554
285 รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
473
28 ต.ค. 2554
286 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
27 ต.ค. 2554
287 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
27 ต.ค. 2554
288 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
25 ต.ค. 2554
289 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
25 ต.ค. 2554
290 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อรับเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
25 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.