ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 การจดทะเบียนพานิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3009
17 ม.ค. 2554
402 ประชาสัมพันธ์กรอบอัตรากำลังตำแหน่งว่าง อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
3135
06 ม.ค. 2554
403 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
3004
27 ธ.ค. 2553
404 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
3055
13 ธ.ค. 2553
405 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
3105
13 ธ.ค. 2553
406 ขอประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามผลการปฎิบัติตามภารกิจของอบต.เสาธงในรอบ 1 ปี
2991
20 พ.ย. 2553
407 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
3039
27 ก.ย. 2553
408 ประกาศและประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
3048
17 ส.ค. 2553
409 ประกาศและประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
3010
11 ส.ค. 2553
410 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
3028
14 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.