ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
381
21 ต.ค. 2564
12 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
382
20 ต.ค. 2564
13 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
314
15 ต.ค. 2564
14 ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
379
14 ต.ค. 2564
15 คิวอาร์โค้ดระเบียบ ประกาศ แบบฟอร์ม ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
398
13 ต.ค. 2564
16 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
387
12 ต.ค. 2564
17 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
11 ต.ค. 2564
18 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
401
06 ต.ค. 2564
19 ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
426
05 ต.ค. 2564
20 ประกาศ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
396
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.