ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 สารวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564
27
19 มี.ค. 2564
12 เชิญชวนประชาชนตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
32
17 มี.ค. 2564
13 ประชาสัมพันธ์ เรื่องบัตรประจำตัวคนพิการกับสิทธิในการรับเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
03 มี.ค. 2564
14 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมการแปรรูปสินค้า ช่องทางการจำหน่ายสินค้า การเลือกและออกแบบผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
02 มี.ค. 2564
15 จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 มี.ค. 2564
16 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
18 ก.พ. 2564
17 ประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง VQ20 พ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ กรณีพบเด็กป่วยด้วยโรค มือ เท้า ปาก ดาวน์โหลดเอกสาร
35
18 ก.พ. 2564
18 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์ "อนามัยโพล" ดาวน์โหลดเอกสาร
31
10 ก.พ. 2564
19 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 5/2563 - 6/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
10 ก.พ. 2564
20 จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
04 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.