ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุกย่าง ประจำปีงบประมาณ 2563" ดาวน์โหลดเอกสาร
59
17 ส.ค. 2563
32 ประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
66
13 ส.ค. 2563
33 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
63
10 ส.ค. 2563
34 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
79
06 ส.ค. 2563
35 จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
03 ส.ค. 2563
36 คำขวัญรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของ อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 ก.ค. 2563
37 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 ก.ค. 2563
38 จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 ก.ค. 2563
39 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
50
30 มิ.ย. 2563
40 ประกาศฯ ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ลว.18 มิ.ย.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
18 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.