ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่น ดาวน์โหลดเอกสาร
126
25 พ.ย. 2563
32 การประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
12 พ.ย. 2563
33 แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
79
10 พ.ย. 2563
34 ประชาสัมพันธ์ "โครงการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน" ดาวน์โหลดเอกสาร
48
05 พ.ย. 2563
35 บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
04 พ.ย. 2563
36 จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
03 พ.ย. 2563
37 การดำเนินการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
03 พ.ย. 2563
38 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของ อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
03 พ.ย. 2563
39 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
76
03 พ.ย. 2563
40 จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.