ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
432
23 พ.ค. 2554
312 รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
23 พ.ค. 2554
313 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
302
15 ก.พ. 2554
314 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
08 ก.พ. 2554
315 ประกาศเกี่ยวกับการชำระภาษี ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
17 ม.ค. 2554
316 ประกาศการจดทะเบียนพานิชย์ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
17 ม.ค. 2554
317 การจดทะเบียนพานิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
323
17 ม.ค. 2554
318 ประชาสัมพันธ์กรอบอัตรากำลังตำแหน่งว่าง อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
457
06 ม.ค. 2554
319 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
326
27 ธ.ค. 2553
320 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
13 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.