ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
13 ธ.ค. 2553
322 ขอประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามผลการปฎิบัติตามภารกิจของอบต.เสาธงในรอบ 1 ปี
329
20 พ.ย. 2553
323 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
27 ก.ย. 2553
324 ประกาศและประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
358
17 ส.ค. 2553
325 ประกาศและประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
332
11 ส.ค. 2553
326 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
14 มิ.ย. 2553
327 ประกาศและประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
334
09 เม.ย. 2553
328 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรวมจัดทำแผนพัฒนาประจำปี 2554-2556
310
17 มี.ค. 2553
329 ประกาศและประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
302
25 ก.พ. 2553
330 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
312
22 ก.พ. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.