ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
10 เม.ย. 2562
122 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 เม.ย. 2562
123 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 เม.ย. 2562
124 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
06 มี.ค. 2562
125 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
18 ก.พ. 2562
126 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
11 ก.พ. 2562
127 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
07 ก.พ. 2562
128 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
05 ก.พ. 2562
129 ประชาสัมพันธ์แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
85
23 ม.ค. 2562
130 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
22 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.