ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ลว 18 มิ.ย.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2744
18 มิ.ย. 2563
122 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2510
15 มิ.ย. 2563
123 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2740
04 มิ.ย. 2563
124 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
2747
04 มิ.ย. 2563
125 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2734
04 มิ.ย. 2563
126 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2506
04 มิ.ย. 2563
127 ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งนักการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2781
29 พ.ค. 2563
128 ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5/2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
2765
29 พ.ค. 2563
129 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2768
28 พ.ค. 2563
130 เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 (27 พฤษภาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
2504
27 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.