ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 แผ่นพับ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
02 ม.ค. 2563
82 รับโอนย้ายนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ
102
06 ธ.ค. 2562
83 ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
02 ธ.ค. 2562
84 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสาวนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
25 พ.ย. 2562
85 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
22 พ.ย. 2562
86 รายชื่อผู้ผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาคข.) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
20 พ.ย. 2562
87 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
67
19 พ.ย. 2562
88 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
14 พ.ย. 2562
89 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
01 พ.ย. 2562
90 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
78
01 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.