ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
89
31 ต.ค. 2562
92 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
29 ต.ค. 2562
93 การลงข้อมูลตามมาตรา 7 (1) - (3) ในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
104
17 ต.ค. 2562
94 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติให้บริการประชาชนประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
84
04 ต.ค. 2562
95 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
04 ต.ค. 2562
96 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 ต.ค. 2562
97 แจ้งข่าวประชาสำพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลเสาธง สำหรับการลงพื้นที่
88
03 ต.ค. 2562
98 งานจัดเก็บรายได้ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
03 ต.ค. 2562
99 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.เสาธง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
01 ต.ค. 2562
100 จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
27 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.