ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดีในตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2533
03 ธ.ค. 2563
92 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่น ดาวน์โหลดเอกสาร
3758
25 พ.ย. 2563
93 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2514
17 พ.ย. 2563
94 การประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2746
12 พ.ย. 2563
95 แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
2760
10 พ.ย. 2563
96 ประชาสัมพันธ์ "โครงการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน" ดาวน์โหลดเอกสาร
2727
05 พ.ย. 2563
97 บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
2731
04 พ.ย. 2563
98 จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2735
03 พ.ย. 2563
99 การดำเนินการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2736
03 พ.ย. 2563
100 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของ อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2741
03 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.