ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2794
03 ม.ค. 2563
152 ประชาสัมพันธ์ การเลื่อนระยะเวลาการชำระภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2746
02 ม.ค. 2563
153 แผ่นพับ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2756
02 ม.ค. 2563
154 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2532
24 ธ.ค. 2562
155 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเเสาธง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2512
21 ธ.ค. 2562
156 รับโอนย้ายนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ
2766
06 ธ.ค. 2562
157 ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2739
02 ธ.ค. 2562
158 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสาวนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2754
25 พ.ย. 2562
159 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2752
22 พ.ย. 2562
160 รายชื่อผู้ผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาคข.) ดาวน์โหลดเอกสาร
2750
20 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.