ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
27 ต.ค. 2554
272 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
27 ต.ค. 2554
273 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
25 ต.ค. 2554
274 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
25 ต.ค. 2554
275 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อรับเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
25 ต.ค. 2554
276 ประกาศกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
14 ต.ค. 2554
277 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
14 ต.ค. 2554
278 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
04 ต.ค. 2554
279 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
23 ก.ย. 2554
280 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
22 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.