ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2707
30 ม.ค. 2561
242 ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน
2706
29 ม.ค. 2561
243 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
2717
17 ม.ค. 2561
244 โครงการนวดตนเองกับการออกกำลังกายฤาษีดัดตน 15 ท่า
2710
10 ม.ค. 2561
245 ข้อบังคับตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2543 ดาวน์โหลดเอกสาร
2723
10 ม.ค. 2561
246 ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2745
03 ม.ค. 2561
247 ประกาศเรื่องขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2775
28 ธ.ค. 2560
248 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2775
25 ธ.ค. 2560
249 ประกาศ อบต.เสาธง เรื่องการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
2752
20 ธ.ค. 2560
250 กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2750
08 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.