ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2833
30 พ.ย. 2560
252 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2723
21 พ.ย. 2560
253 การรับลงทะเบียนผู่สูงอายุ เพื่อรับเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2785
01 พ.ย. 2560
254 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2734
31 ต.ค. 2560
255 การประชุมพิจารณาทบทวน แก้ไขและปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
2736
30 ต.ค. 2560
256 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ดาวน์โหลดเอกสาร
2744
20 ก.ย. 2560
257 ขอเสนอโครงการสร้างสุขภาพดี ด้วยการปั่นจักรยาน
2699
04 ก.ย. 2560
258 ขอเสนอโครงการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ด้านยาเสพติด ป้องกัน
2704
04 ก.ย. 2560
259 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
2755
21 ส.ค. 2560
260 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2751
16 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.