ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านภาษาต้อนรับประชาคมอาเซียน
90
17 ก.ค. 2560
192 ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
04 ม.ค. 2560
193 ประกาศ อบต.เสาธง เรื่องการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
30 ธ.ค. 2559
194 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
147
30 พ.ย. 2559
195 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
17 พ.ย. 2559
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
31 ต.ค. 2559
197 น้ำพริกปลาดุกฟู น้ำพริกปลาดุกสมุนไพร ดาวน์โหลดเอกสาร
148
20 ต.ค. 2559
198 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
101
06 ต.ค. 2559
199 การคัดแยกขยะลดค่าใช้จ่ายรัฐ เพิ่มรายได้ครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
150
20 ก.ย. 2559
200 คำแนะนำจาก สตง.
113
25 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.