ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดีในตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
10 ม.ค. 2562
132 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
12 ธ.ค. 2561
133 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
21 พ.ย. 2561
134 ประชาสัมพันธ์สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
75
06 พ.ย. 2561
135 ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
25 ต.ค. 2561
136 ประกาศรายงานสรุปปลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 ต.ค. 2561
137 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 ต.ค. 2561
138 โครงการนวดตนเองกับการออกกำลังกายฤาษีตัดตน 15 ท่า
56
30 ส.ค. 2561
139 จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
29 ส.ค. 2561
140 ขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
27 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.