ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
480
27 ธ.ค. 2553
332 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
529
13 ธ.ค. 2553
333 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
557
13 ธ.ค. 2553
334 ขอประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามผลการปฎิบัติตามภารกิจของอบต.เสาธงในรอบ 1 ปี
482
20 พ.ย. 2553
335 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
27 ก.ย. 2553
336 ประกาศและประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
514
17 ส.ค. 2553
337 ประกาศและประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
489
11 ส.ค. 2553
338 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
14 มิ.ย. 2553
339 ประกาศและประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
491
09 เม.ย. 2553
340 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรวมจัดทำแผนพัฒนาประจำปี 2554-2556
465
17 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.