ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุกย่าง ประจำปีงบประมาณ 2563" ดาวน์โหลดเอกสาร
2769
17 ส.ค. 2563
112 ประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2761
13 ส.ค. 2563
113 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2766
10 ส.ค. 2563
114 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2782
06 ส.ค. 2563
115 จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2759
03 ส.ค. 2563
116 คำขวัญรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของ อบต.เสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
2751
01 ก.ค. 2563
117 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ดาวน์โหลดเอกสาร
2744
01 ก.ค. 2563
118 จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2741
01 ก.ค. 2563
119 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
2744
30 มิ.ย. 2563
120 ประกาศฯ ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ลว.18 มิ.ย.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2736
18 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.