ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
11 ก.พ. 2562
112 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
07 ก.พ. 2562
113 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
05 ก.พ. 2562
114 ประชาสัมพันธ์แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
69
23 ม.ค. 2562
115 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
22 ม.ค. 2562
116 แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดีในตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
10 ม.ค. 2562
117 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
12 ธ.ค. 2561
118 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
21 พ.ย. 2561
119 ประชาสัมพันธ์สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
57
06 พ.ย. 2561
120 ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
25 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.