ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
  รายละเอียด :

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563   องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ได้จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม อบต.เสาธง 

  โดยเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาโอนงบประมาณ ครั้งที่ 1/2564 และสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.