ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ต.ค. 2564
2 คิวอาร์โค้ดระเบียบ ประกาศ แบบฟอร์ม ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
13 ต.ค. 2564
3 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
12 ต.ค. 2564
4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 ต.ค. 2564
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 ต.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 ต.ค. 2564
7 ประกาศ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 ต.ค. 2564
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
28 ก.ย. 2564
9 ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
27 ก.ย. 2564
10 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
27 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.