ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบฯ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
17 ม.ค. 2565
2 คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 ม.ค. 2565
3 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 ม.ค. 2565
4 หลักเกณฑ์ วิะีการและแบบการขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ม.ค. 2565
5 โครงการ "คนไทยไร้ E-Waste" ดาวน์โหลดเอกสาร
21
29 ธ.ค. 2564
6 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
29 ธ.ค. 2564
7 วีดีทัศน์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
27
20 ธ.ค. 2564
8 สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ
38
07 ธ.ค. 2564
9 การใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
41
26 พ.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของสนง.สาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ
41
17 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.