ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการตรวจสออบการเงิน อบต.เสาธง ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
08 เม.ย. 2564
2 จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
07 เม.ย. 2564
3 การแจ้งการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 เม.ย. 2564
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาธง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
26 มี.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
26 มี.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 มี.ค. 2564
7 โครงการก้าวท้าใจ Season3 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
23 มี.ค. 2564
8 สารวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564
13
19 มี.ค. 2564
9 เชิญชวนประชาชนตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
17
17 มี.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ เรื่องบัตรประจำตัวคนพิการกับสิทธิในการรับเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.