ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 ต.ค. 2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
12 ต.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีตทับถนนเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.170-06 สายบ้านท่าสาร หมู่ที่ 6 บ้านท่าเจริญ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
12
28 ก.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรัปปรุงต่อเติมห้องน้ำ-ห้องส้วม ศพด.บ้านควนรุย หมูที่ 8 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 ก.ย. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์กล้าไม้ ตามโครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ครั้งที่ 2 โดววิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 ส.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเหล็ก พระราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
24 ส.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงกั่้นห้องอาคารสำนักงาน อบต.เสาธง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ส.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายฉ่ำ หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 ส.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหรียง-ถนนมัน หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
04 ส.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
14 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.