ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาธง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
  รายละเอียด :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
- ระดับบริบาล อายุ 2-3 ปีบริบูรณ์ เกิดปี พ.ศ. 2561
(เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2562)
- ระดับชั้นอนุบาล 1 อายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ เกิดปี พ.ศ. 2560
(เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2561)
- ระดับชั้นอนุบาล 2 อายุไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
เกิดปี พ.ศ. 2559 (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2560)

 

***หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทร 0-7537-3046, 0-7537-3568
Copy Right @ 2008-2009 WWW.SAOTONG.GO.TH, All rights Reserved.